Naša zgodba                     

Kratka zgodovina naše kmetije

Daleč od industrije in prometa, v neokrnjeni naravi Suhe Krajine, kjer se stikajo kočevski gozdovi s travniki in pašniki, se nahaja kmetija AvarK. Obsega površino petdesetih hektarjev ter je delno umeščena v območje Nature 2000. Sedež kmetije se nahaja v vasi Smuka, na relaciji Kočevje - Dvor.
Tabla
Kmetovanje je pri nas prisotno že vrsto let. Leta 2013 smo s prenosom kmetije na mlajši rod prešil na izključno govedorejo - rejo Višavskega škotskega goveda. Zakaj škotsko govedo? Zato, ker je enostavno za rejo, ne zahteva veliko pozornosti, zimski čas preživi na pašniku,... in še in še bi lahko naštevali.
Naša kmetije je sedaj povsem škotsko obarvana. To je razvidno že iz imena in logotipa, kar pa marsikomu povzroča težave pri razumevanju. Ime kmetije skupaj z logotipom predstavlja škotsko govedo oz. bolj konkretno škotsko kravo. Ime AvarK je vzvratno napisana krava (zato tudi velika črka K), logotip pa predstavlja eno stran rogovja škotskega goveda. Tu je potrebno poudariti, da so krivulje rogov lahko različne. Pri logotipu smo izbrali tisto, ki najbolje prikaže škotsko govedo.
Prvotni namen reje škotskega goveda je bil izključno za lastno uporabo, saj smo želeli imeti kakovostno meso. Kasneje, ob povečanju površin, smo stalež živali povečali ter s tem prišli do faze, da lahko meso najboljše kakovosti ponudimo tudi ostalim, ki jim je zdravlje na prvem mestu.
Škotsko govedo je pri nas na paši celo leto. Pozimi dodatno krmimo s suho krmo. Silaža je iz njihove prehrane povsem izvzeta, prav tako krmila in drugi dodatki. Ekološko kmetovanje, ki se ga strogo držimo, temelji na načelu zdravja (skrbimo za ohranitev in izboljšanje zdravja tal, rastlin, živali in nas samih), ekologije (prilagajamo se ekološkemu ravnovesju v naravi), pravičnosti (pravično in spoštljivo ravnamo s skupnim okoljem) in varstva (pomagamo varovati zdravje in blaginjo sedanjih in prihodnjih generacij ter okolja) (http://www.ifoam.bio). Certifikat za nas ni le papir, temveč način življenja!
Ekološki certifikat 2022/23
Potrdilo o registraciji obrata
V sklopu naše kmetije smo v februarju 2019 pri Uradu za varno hrano uradno registrirali naš obrat za razsek, predelavo ter pakiranje mesa. Prav tako smo za naš obrat pridobili ekološki certifikat za razsek, pakiranje in prodajo ekološkega mesa. Tako smo ena redkih kmetij v Sloveniji, ki se dejansko lahko pohvali z ekološkim mesom in ne le z ekološko rejo. V praksi to pomeni, da je naša pridelava ter predelava ekološko certificirana na naši kmetiji, zakol pa se vrši v klavnicah, ki imajo prav tako ekološki certifikat za izvedbo ekološkega zakola. Samo takšen celosten postopek pod okriljem ekoloških certifikatov ima lahko uradno znak ter naziv ekološko meso.
Sistem varnosti živil ne obstaja brez dobre higiene, zato je v prostoru za predelavo posebej umivalnik za roke in posebej za opremo. Pri čiščenju opreme uporabljamo čistila, ki so namenjena za živilsko industrijo ter vedno v skladu z navodili. Hladilnica nam omogoča meso ohraniti sveže ter shranjeno na primerni temperaturi za daljšo obstojnost. V hladilnici tudi suho zorimo klavne polovice do enega tedna, daljši čas zorenja paizvajamo za posebne kose v vakuumu na željo strank.
Higiena je zelo pomembna, zato imamo ločen umivalnik za roke in opremo Pogled v hladni del - hladilnica s temperaturnim režimom od 0 °C dalje
Delovne površine v našem obratu Oprema, ki jo uporabljamo za pripravo paketov, deklaracij,...
Delovne površine v obratu so iz nerjeveče pločevin namenjene za živilsko industrijo. Stene in tla so obložene s keramičnimi ploščicami, ki omogočajo učinkovito čiščenje.

Oprema, ki jo uporabljamo za žaganje, mletje, pripravo paketov, deklaracij je iz ustreznih materialov. Na steni je UV luč na lepljive plošče za nadzor insektov, kljub temu, da je okno zaščiteno z inox mrežo proti mrčesu. Na stropu obrata je tudi UV luč za dezinfekcijo celotnega prostora ter opreme.

Z namenom ostati najboljši in vizijo postati še boljši, se vedno izobražujemo in izpopolnjujemo svoje znanje. V začetku leta 2019 je Robert Novak pridobil Nacionalno poklicno kvalifikacijo za predelovalca mesa na tradicionalni način. Maja Novak pa ima izobrazbo univerzitetne živilske tehnologije. Z znanjem, ki ga je pridobila tekom študija tako uspešno skrbi na našo kakovost, HACCP, higieno,... V kolikor vas zanima karkoli v zvezi s kakovostjo in našo ponudbo ter bi radi pridobili dodatne informacije, nas lahko dobite na kontaktih, ki so navedeni na spletni strani http://www.avark.si/index.php/kontakt.
Nacionalna poklicna kvalifikacija