Naziv aktivnosti: Diverzifikacija dejavnosti na kmetiji                     

Skrb za sočloveka in okolje


Evropska komisija (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Program razvoja podeželja (www.program-podezelja.si)


Naziv aktivnosti: Diverzifikacija dejavnosti na kmetiji (ukrep 16.9)


Projekt:

Ekološka kmetija AvarK se je novembra 2019 pridružila partnerstvu projekta Na kmetijo!


Gre za pilotni projekt v okviru Podukrepa podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti PRP 2014-2020, po koncu katerega se bodo na nacionalni ravni določili pogoji in normativi za opravljanje dopolnilne dejavnosti socialnega varstva odraslih in starejših na kmetijah. Projekt bo raziskal kako je mogoče dopolnilno dejavnost socialnega varstva starejših na kmetijah izpeljati v praksi ter s tem prispevati k razvoju slovenskih kmetij in izboljšanju ponudbe za bivanje starejših oseb.


S projektnimi aktivnostmi bomo ugotovili kakšne so možnosti za razvoj bivanja starejših oseb na kmetijah, na kakšen način in pod katerimi pogoji bi tovrstno bivanje lahko vzpostavili in kakšen je interes med lastniki kmetij za razvoj tovrstne dopolnilne dejavnosti ter med starejšimi osebami za tovrstno obliko bivanja.


Projektno partnerstvo je vsebinsko in geografsko pestro zastavljeno. Vodilni partner projekta je Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo iz Ljubljane, poleg nas pa sta v projekt vključeni še dve slovenski kmetiji, in sicer turistična kmetija Matk iz Matkovega kota v Savinjski dolini ter eko-socialna kmetija Pribinovina z Goričkega.


Projekt bo trajal dve leti, od novembra 2019 do novembra 2021. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.