Aktivnosti na kmetiji                     

Pregled ukrepov, v katere smo vključeni

Evropska komisija (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Program razvoja podeželja (www.program-podezelja.si)


Kmetijsko gospodarstvo je prejemnik sredstev s strani Evropske komisije in Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Smo prejemniki sredstev iz naslova naslednjih ukrepov: