Naša zgodba                     

Kratka zgodovina naše kmetije

Daleč od industrije in prometa, v neokrnjeni naravi Suhe Krajine, kjer se stikajo kočevski gozdovi s travniki in pašniki, se nahaja kmetija AvarK. Obsega površino petdesetih hektarjev ter je delno umeščena v območje Nature 2000. Sedež kmetije se nahaja v vasi Smuka, na relaciji Kočevje - Dvor.
Tabla
Kmetovanje je pri nas prisotno že vrsto let. Leta 2013 smo s prenosom kmetije na mlajši rod prešil na izključno govedorejo - rejo Višavskega škotskega goveda. Zakaj škotsko govedo? Zato, ker je enostavno za rejo, ne zahteva veliko pozornosti, zimski čas preživi na pašniku,... in še in še bi lahko naštevali.
Naša kmetije je sedaj povsem škotsko obarvana. To je razvidno že iz imena in logotipa, kar pa marsikomu povzroča težave pri razumevanju. Ime kmetije skupaj z logotipom predstavlja škotsko govedo oz. bolj konkretno škotsko kravo. Ime AvarK je vzvratno napisana krava (zato tudi velika črka K), logotip pa predstavlja eno stran rogovja škotskega goveda. Tu je potrebno poudariti, da so krivulje rogov lahko različne. Pri logotipu smo izbrali tisto, ki najbolje prikaže škotsko govedo.
Prvotni namen reje škotskega goveda je bil izključno za lastno uporabo, saj smo želeli imeti kakovostno meso. Kasneje, ob povečanju površin, smo stalež živali povečali ter s tem prišli do faze, da lahko meso najboljše kakovosti ponudimo tudi ostalim, ki jim je zdravlje na prvem mestu.
Škotsko govedo je pri nas na paši celo leto. Pozimi dodatno krmimo s suho krmo. Silaža je iz njihove prehrane povsem izvzeta, prav tako krmila in drugi dodatki. Ekološko kmetovanje, ki se ga strogo držimo, temelji na načelu zdravja (skrbimo za ohranitev in izboljšanje zdravja tal, rastlin, živali in nas samih), ekologije (prilagajamo se ekološkemu ravnovesju v naravi), pravičnosti (pravično in spoštljivo ravnamo s skupnim okoljem) in varstva (pomagamo varovati zdravje in blaginjo sedanjih in prihodnjih generacij ter okolja) (http://www.ifoam.bio). Certifikat za nas ni le papir, temveč način življenja!
Ekološki certifikat 2017